Seminar Biobased Delta: Fledlight voorbeeld biobased economie

Bedrijven kennis laten maken met concrete praktijkvoorbeelden en producten die de transitie naar een biobased economie mogelijk maken. Dat was een van de doelen van het seminar Biobased Economy op 25 februari, georganiseerd door de Biobased Delta.

Biobased economie Fledlight VSE

De praktijk: de mogelijkheden van de biobased economie voor met name de (renovatie)bouw. Dat was volgens valorisatiemanager Leon Joore de insteek van de bijeenkomst. ‘We wilden voorbeelden laten zien van projecten waarin bedrijven, kennisinstituten en het onderwijs nu al samenwerken, inclusief de bijbehorende verdienmodellen.’

Case Fledlight
Een van de voorbeelden die tijdens het seminar aan bod kwam, was de LED-verlichting van Fledlight. En met een reden, wordt duidelijk uit een toelichting van Joore. ‘Bij biobased-producten ligt de focus nu nog vaak op duurzaamheid terwijl comfort net zo belangrijk is. We streven naar een totaalaanpak in de bouwketen. Duurzame verlichting die het werken prettiger maakt, hoort daar ook bij. Daarom hebben we Fledlight uitgenodigd een presentatie te geven.’

Salesmanager Jan van der Zanden van Fledlight beschreef de case van een voedselverwerkend bedrijf dat om meerdere redenen bewust voor Fledlight koos. ‘Het belangrijkste was de bedrijfszekerheid’, benadrukt hij. ‘Alle armaturen moeten constant brandden. Met Fledlight konden we dat garanderen, maar in de oude situatie met TL was dat wel anders’, weet hij.

‘De armaturen waren regelmatig kapot. Omdat er bijna vol continudiensten worden gedraaid, konden die alleen maar worden vervangen tussen shifts of bij groot onderhoud. Met Fledlight is dit probleem opgelost. De milieu- en kostenvoordelen omdat het energieverbruik lager is, werden van het begin af aan onderkend. Maar bij dit bedrijf woog dat niet op tegen de garantie van bedrijfszekerheid.’

In een Biobased Economy (BBE) worden gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). De bijeenkomst op 25 februari werd georganiseerd door de Biobased Delta, een initiatief van de Nederlandse provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, het Belgische Vlaanderen en de ontwikkelingmaatschappijen REWIN en BOM.

Meer weten over de mogelijkheden van Fledlight?
Neem dan contact op met Jan van der Zanden, e-mail: J.van.der.Zanden@fledlight.nl