Privacyverklaring

Privacyverklaring

Fledlight, Achterwetering 24, 2871 RK Schoonhoven, is zich ervan bewust dat de
bescherming van uw privésfeer voor u een zaak van groot belang is. Wij nemen de
bescherming van uw persoonsgegevens dan ook zeer serieus en willen dat u bij het gebruik
van onze website weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gegevens
gebruiken.

Gegevensverzameling
U kunt onze internetpagina’s gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens bij ons bekend
worden. Wanneer u onze webpagina’s raadpleegt, worden gegevens opgeslagen als de naam
van uw internetserviceprovider, uw browsertype, uw besturingssysteem, de referrer-URL (de
website die u voor de onze bezocht), de pagina’s die u op onze site bezoekt en uw IP-adres.
Deze gegevens zouden weliswaar gebruikt kunnen worden voor identificatiedoeleinden, maar
in werkelijkheid worden ze niet in verband gebracht met personen. Ze worden verwerkt voor
statistische doeleinden, waarbij de anonimiteit van de individuele gebruikers behouden blijft.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens, zoals uw naam, uw adres en uw telefoonnummer, worden slechts
verzameld wanneer u ons deze zelf meedeelt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie,
door het invullen van formulieren of het verzenden van e-mails. Uw persoonsgegevens
gegevens blijven in onze onderneming en bij onze provider. Ze worden in geen enkele vorm
door ons of door een door ons gemachtigde personen verkocht of om andere redenen ter
beschikking gesteld van derden, tenzij u hiermee akkoord gaat of dit van overheidswege
bevolen wordt.

Gebruiksanalyse door middel van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een open-source webanalysesoftware.
Met Google Analytics kan bijvoorbeeld worden nagegaan welke pagina’s aangeklikt worden,
in welke volgorde dit gebeurt, hoe lang de gebruiker op een pagina blijft enz.
Deze informatie gebruiken wij om de structuur en de inhoud van onze webpagina’s te
verbeteren. Ook deze gegevens kunnen wij niet koppelen aan één bepaalde persoon.
De individuele gebruiker blijft anoniem.

Cookies
Onze websites maken op sommige plaatsen gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we
ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden
die door uw webbrowser op uw computer worden geplaatst. Cookies richten geen schade
aan op uw computer en bevatten geen virussen. Indien u niet wenst dat er cookies op uw
harde schijf opgeslagen worden, kunt u uw webbrowser overeenkomstig instellen.

Veiligheid
In het kader van de administratie van onze website hebben we technische en organisatorische
maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen opzettelijke of onopzettelijke
manipulatie, toegang door ongeautoriseerde derden, verlies, beschadiging of verandering.
Onze beveiligingsmaatregelen worden continu aangepast aan de technologische
ontwikkelingen.

Recht van inzage en overige inlichtingen
Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog met onbeantwoorde vragen zit of meer
informatie wenst, kunt u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke medewerker via
info@fledlight.nl