Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Fledlight, Achterwetering 24, 2871 RK Schoonhoven, heeft de informatie die u op onze
website vindt naar eer en geweten en met professionele zorgvuldigheid samengesteld. We
streven ernaar ons informatieaanbod continu uit te breiden en te actualiseren. Onze
webpagina’s hebben tot doel onze onderneming en de door Fledlight aangeboden producten
en diensten te introduceren. Wij geven hier geen garanties met betrekking tot de actualiteit,
juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. We behouden ons het recht voor de
ter beschikking gestelde informatie zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te
vervolledigen.

Links
We kunnen niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de inhoud van webpagina’s waarnaar
onze websites direct of indirect verwijzen. Bezoekers volgen koppelingen naar andere
internetpagina’s voor eigen risico. Voor het gebruik van andere websites gelden de
gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende websites.

Auteursrechten en merken
Alle op deze website genoemde merken, gepubliceerde informatie, documenten en
afbeeldingen zijn exclusief eigendom van Fledlight, tenzij vermeld is of op een andere manier
duidelijk is dat er rechten van derden op rusten. Het niet-geautoriseerde gebruik van deze
merken of ander materiaal is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het
auteursrecht, merkrecht of andere beschermde rechten. Het gebruik ervan is toegestaan op
voorwaarde dat het copyrightteken wordt afgebeeld op alle kopieën, de informatie alleen voor
persoonlijke doeleinden gebruikt en dus niet commercieel geëxploiteerd wordt, de informatie
op geen enkele manier gewijzigd wordt en alle afbeeldingen van onze webpagina’s alleen
samen met de bijbehorende tekst gebruikt worden.

Door u verstrekte informatie
De gebruiker van onze website is volledig verantwoordelijk voor alle informatie die hij verstrekt
aan Fledlight, zowel wat betreft inhoud als wat betreft juistheid. Het is eveneens zijn
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hierdoor geen rechten van derden geschonden
worden. De gebruiker stemt ermee in dat wij de door hem verstrekte informatie deels opslaan
en gebruiken voor statistische of andere genoemde doeleinden.

Internationale gebruikers
Onze webpagina’s worden beheerd, geëxploiteerd en onderhouden door Fledlight, te Schoohoven, Nederland. Ze zijn bedoeld voor zowel nationaal als ook internationaal gebruik.
We kunnen echter niet garanderen dat de op onze website gepubliceerde informatie over heel de wereld geldt. Met name kunnen we niet garanderen dat alle producten en diensten in dezelfde vorm,
omvang en tegen dezelfde voorwaarden wereldwijd beschikbaar zijn.