Geanimeerd symposium over duurzaam ondernemen

Geanimeerd en levendig, dat was het duurzaamheidssymposium op 8 mei jongstleden bij Welkom op het Werk in Schoonhoven. De deelnemers kregen verschillende, praktische voorbeelden van duurzaam ondernemen. ‘Zet me aan het denken’, en ‘stimuleert me om te kijken wat ik zelf in mijn bedrijf kan doen’, vonden de ondernemers.

Het programma was gevarieerd en goedgevuld, en de tijd was zelfs te kort. Elke spreker kon dan ook rekenen op een aandachtig gehoor en prima, aanvullende vragen. Duurzaam ondernemen leeft sterk bij ondernemers in de Krimpener- en Lopikerwaard.

Foto bij symposium duurzaam ondernemen

(Foto: Stephan Tellier)

Warmtepompen
Dagvoorzitter Frank Gijzen van de Ondernemerskring Schoonhoven opende het symposium en stelde de verschillende sprekers voor. Jochem van Haaren gaf vervolgens in vogelvlucht de ins en outs van warmtepompen. Hij deed de techniek erachter uit de doeken en liet zien dat warmtepompen steeds vaker toegepast worden in nieuwbouwwijken en in nieuwe kantoorpanden of bedrijventerreinen. Zeker in combinatie met ‘groene’ stroom is het duurzame effect van warmtepompen indrukwekkend.

LED-verlichting
Jan van der Zanden, sales manager van Fledlight, volgde met een presentatie over LED-verlichting. Dat we LED toepassen, is inmiddels vanzelfsprekend. Tegenwoordig is de vraag vooral welke kwaliteit LED-verlichting je als ondernemer kiest. En hoe je de LED-verlichting wilt toepassen. Welk werk wordt er in een ruimte gedaan, welk licht is daarvoor nodig en hoe dynamisch moet die verlichting zijn? Jan sloot zijn presentatie af met de stelling dat een ondernemer met kwalitatief hoogwaardige LED-verlichting 30 tot 70% kan besparen in vergelijking met bijvoorbeeld tl-verlichting.

Symposium duurzaam ondernemen - luisterend publiek

(Foto: Stephan Tellier)

Innoveren
Aansluitend schetste Raoul Diederen van Jaymera een beeld van de innovatiekracht van bedrijven. Hij liet zien dat 80% van de ondernemers wil groeien. En dat 75% daarvan innovaties als een belangrijk middel daarvoor ziet. Onderzoek van Jaymera toont aan dat innovatieve bedrijven 20 tot 50% meer groeien in drie jaar tijd dan andere bedrijven. Raoul noemde ook enkele barrières om te innoveren, bijvoorbeeld beperkte middelen, te weinig innovatieruimte voor medewerkers en gebrek aan duidelijke keuzes. Als uitsmijter konden de symposiumdeelnemers meedingen naar een gratis innovatiescan door Jaymera. Blonkstaal uit Schoonhoven is de gelukkige winnaar.

Gebiedsontwikkeling bedrijventerrein Zevender
Na een korte pauze volgde een aanschouwelijke presentatie van Henny van Dijk, namens de Ontwikkelcombinatie Zevender/Thiendenland II. Henny liet zien hoe de ontwikkelaars sinds de eerste plannen voor Zevender al werken aan een zo duurzaam mogelijk bedrijventerrein. Ze kiezen bijvoorbeeld bewust voor een aantrekkelijke inrichting: brede bermen, veel groen en royale waterpartijen. Die waterpartijen krijgen natuurvriendelijke oevers. De taluds zijn flauw, zodat het regenwater gemakkelijk kan afstromen. En de beplanting is met aandacht gekozen; vanwege de sfeer en de uitstraling, maar ook voor het filteren van mogelijk minder wenselijke stoffen. Zevender is dus niet alleen nu, maar blijft ook in de toekomst een aantrekkelijke plek voor ondernemers om zich te vestigen. En ook dat heeft alles met duurzaamheid te maken.

Symposium duurzaam ondernemen

(Foto: Stephan Tellier)

Fiscale mogelijkeden
Ten slotte zette Christiaan Buizer, belastingadviseur bij Grant Thornton, de fiscale mogelijkheden rond duurzaam ondernemen op een rij. Zo zijn er fiscale voordelen bij investeringen in duurzame gebruiksgoederen. Ook zijn er een speciale regelingen voor ondernemers die willen innoveren: de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de zogenoemde innovatiebox. In Christiaans presentatie staat een overzicht van de regelingen, de bedragen en de voorwaarden.

Opmaat naar meer bijeenkomsten
De deelnemers en organisatoren (Fledlight, Grant Thornton, Ontwikkelcombinatie Zevender/Thiendenland II en Welkom op het Werk) waren unaniem: het symposium smaakt naar meer. Duurzaam ondernemen leeft en heeft zo veel facetten: ondernemers willen daar graag met regelmaat over horen en ideeën over uitwisselen. Wordt beslist vervolgd dus.

Meer weten over LED-verlichting van Fledlight? Neem contact op met Jan van der Zanden via j.vanderzanden@fledlight.nl of bel (06) 51 49 75 24